ttf-beteckna_0.2-2_all

usr/share/fonts/truetype/beteckna/BetecknaLowerCaseItalic.ttf

 
usr/share/fonts/truetype/beteckna/BetecknaLowerCaseLight.ttf

 
usr/share/fonts/truetype/beteckna/BetecknaLowerCaseItalicCondensed.ttf

 
usr/share/fonts/truetype/beteckna/BetecknaLowerCaseBoldCondensed.ttf

 
usr/share/fonts/truetype/beteckna/BetecknaLowerCase.ttf

 
usr/share/fonts/truetype/beteckna/BetecknaLowerCaseCondensed.ttf

 
usr/share/fonts/truetype/beteckna/BetecknaLowerCaseBold.ttf

 
usr/share/fonts/truetype/beteckna/BetecknaLowerCaseLightCondensed.ttf